30 MAR

Termowizja - technologia w służbie jakości

Kamera termowizyjna jest urządzeniem za pomocną którego wykonuje się wszelkiego rodzaju badania termograficzne. 

Każda kamera wyposażona jest w detektor pozwalający zamienić promieniowanie podczerwone (infrared- IR) niedostrzegalne dla oka ludzkiego na widzialny obraz zwracany na ekranie kamery. To co różni poszczególne detektory kamer jest rozdzielczość wykonywanych zdjęć (termogramów). Modele podstawowe wykorzystywane w budownictwie cechują się detektorem o rozdzielczości 120 x 120 (rys. 1), pozwalającym na jednorazowe oznaczanie 14400 punktów temperaturowych na jednym obrazie. Kamery bardziej zaawansowane, wyposażone są w detektory 640x480 wykonujące dobrej jakości zdjęcia nawet z dużej odległości. Pozostałe parametry różniące kolejne modele kamer to: zdolność do pomiaru temperatury bezwzględnej (rzeczywistej) oraz zdolność do pomiaru temperatury względnej (różnice temperaturach rzeczywistych pomiędzy obrazowanymi na termogramie różnymi obiektami). Wykonanie jednego zdjęcia termicznego za pomocą kamery termowizyjnej wyposażonej w najprostszy detektor 60x60 można przyrównać do 3600 wyzwoleń laserowego pirometru.

 

 

Rysunek 1. Kamera termowizyjna. Flir i40. Źródło: www.flir.com

 

Termowizja wywodzi się z technologii wojskowej, gdzie upowszechniła się w militarnych akacjach przeprowadzonych w nocy. Obecnie najczęściej kamer używa się w budownictwie, energetyce oraz medycynie.

W dzisiejszych czasach cała idea budownictwa idzie w stronę zrównoważonego rozwoju. Wszystkie nowe budynki mieszkalne, czy komercyjne wyposażone są w odpowiednie ocieplenie, o zadanym, przez rozporządzenie ministerialne, współczynniku star ciepła.

Cały problem branży budowlanej sprowadza się do tego, czy założenia koncepcyjne zawarte w projekcie urzeczywistnią się w fazie wykonawczej. Wady izolacji tak samo jak promieniowanie podczerwone mogą być niewidoczne dla oka inwestora, a każdy wykonawca może chcieć ukryć niedociągnięcia we własnej pracy. Coraz częściej w środowisku inżynierskim mówi się o konieczności wprowadzenia osobnego odbioru izolacji termicznej budynku, w oparciu o właściwe przeprowadzone badanie termowizyjne. 

Prologiem do takiego wdrożenia są certyfikaty energetyczne wyliczane dla nowych budynków, jednak z uwagi na wiele ich ujemności, prawdopodobnie z czasem ustąpią obligatoryjnym badaniom termowizyjnym. Główna przewaga badania termowizyjnego, przeprowadzanego przez wprawnego inżyniera, nad obliczeniami z projektu, polega na tym, iż wykonując badanie, bazuje się na zjawiskach fizycznych zachodzących w rzeczywistości, mocno ograniczając komponentę wielu założeń przyjmowanych na potrzeby suchych obliczeń. Nad wyraz optymistyczne jest stwierdzenie, że używając dobrych materiałów wykona się właściwie izolację termiczną. Tak samo jak trudno zakładać, że kupując drogie okna od znanego producenta otrzyma się dobry produkt z właściwą usługą montażu. Ponieważ problemy wykonawcze zostaną opisane w kolejnych  artykułach cyklu, na tę chwilę poprzestaniemy na powyższych tezach.  

 

Tabela 1. Zastosowanie termowizji wedle potrzeb rynku

Nazwa usługi

Podmiot zainteresowany

Przeciwpożarowa kontrola instalacji elektrycznych

Zarządcy budynki produkcyjne

Kontrola nieruchomości przez zakupem

klienci indywidualni, firmy

Lokalizacja wycieków

Klienci indywidualni, firmy

Kontrola stolarki okiennej

Klienci indywidualni, firmy

Kontrola wykonania prac dociepleniowych

Inwestorzy i wykonawcy

Kontrola rzeczywistego stanu technicznego budynków

Klienci indywidualni, firmy

Usługi dla weterynarii i medycyny

Ośrodki badawcze, placówki służby zdrowia

 

 

Na rysunku 2 przedstawiono kilka przykładów, ujawnionych u klientów firmy TERMOCENT, przeróżnych defektów. Kolejno widać, defekt w wykonaniu izolacji termicznej, wyciek z instalacji centralnego ogrzewania, zdjęcie fragmentu instalacji technicznej oraz obraz termowizyjny elewacji budynku jednorodzinnego.

Rysunek 2. Przykłady zdjęć termowizyjnych wykonanych w różnych miejscach na terenie całej Polski. Źródło: www.termocent.com

Z uwagi na trudności w trafnej interpretacji zdjęć termicznych zaleca się by ocena termograficzna wykonywana była przez przeszkolonego inżyniera budownictwa.  Osoby do tego nie przygotowane mogą na podstawie zdjęć wyciągać błędne wnioski, podpowiadając inwestorom niewłaściwe rozwiązania. Termowizja stoi na straży jakości, której każdy inwestor powinien wymagać od wykonawcy.

Galeria zdjęć