29 MAR

Nowe prawo budowlane - Zestaw praktycznych danych

Nowe prawo budowlane pozwoliło na rozpoczęcie budowy na tzw. zgłoszenie zamiast starania się o czasochłonne pozwolenie jak to było do tej pory. Należy jednak pamiętać o zachowaniu odpowiednich odległościach m.in. od granic działki czy między domami wybudowanymi na sąsiednich działkach. Oto zestaw praktycznych danych, które przydadzą się podczas każdej budowy!

Dom jednorodzinny? Nie potrzebujesz pozwolenia na budowę!


Znowelizowane prawo budowlane ułatwia formalne kwestie, które budując dom jednorodzinny trzeba było spełnić. Teraz nie musisz już starać się pozwolenie. Wystarczy zgłoszenie z projektem budowlanym wraz z dokumentami wymaganymi w procesie pozwolenia na budowę dla określonego budynku. Starosta będzie miał 30 dni, aby ewentualnie wyrazić sprzeciw związany z planowaną inwestycją. Jeśli tego nie zrobi – można zacząć prace. Takie rozwiązanie znacząco skróci czas, który do tej pory musiał upłynąć od momentu ubiegania się o pozwolenie do realnego rozpoczęcia prac.

Odległości domu od granic działki – ważne liczby


To bardzo ważny element działań związanych z procesem zgłoszenia budowlanego. Jeśli wymagane odległości na działce, a także od granicy sąsiadów nie zostaną zrealizowane rozpoczęcie budowy nie będzie możliwe. Dom nie może wykraczać poza granice działki, na której jest budowany.

A więc jeśli z przepisów odrębnych nie wynika inaczej to ważne odległości mają się następująco:
3 metry - dotyczy budynku zwróconego ścianą bez otworów okiennych lub drzwiowych w stronę tej granicy;
4 metry -  dotyczy budynku zwróconego ścianą z otworami okiennymi lub drzwiowymi w stronę tej granicy.

Ważne!
Dystans ten dotyczy jedynie ścian budynku. Niektóre elementy bryły budynku mogą znajdować się nawet do 1,5 metra od granicy. Dotyczy to m.in. balkonów, loggi, schodów.

Dom jednorodzinny

 


Lokalizacja:
1,5 metra –
dotyczy ściany bez otworów okiennych lub drzwiowych bezpośrednio przy granicy z sąsiednią działką. Szerokość działki musi być mniejsza niż 16 metrów lub, gdy na ustawienie budynku w ten sposób pozwala miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. W takiej sytuacji nie jest potrzebna zgoda sąsiada na budowę w takiej odległości. Jeśli jednak nie ma planu zagospodarowania przestrzennego wtedy należy wystąpić z wnioskiem o wydanie decyzji o warunkach zabudowy.

Bezpośrednio – przy granicy z działką sąsiadującą – dotyczy sytuacji, gdy budynek będzie przylegał całą powierzchnią swojej ściany do budynku znajdującego się na sąsiedniej działce, jednak pod warunkiem, że część znajdująca się pasie o szerokości 3 metrów wzdłuż granicy nie będzie miała długości ani wysokości większej niż budynek mieszczący się na sąsiedniej działce.

Odległość od granicy z sąsiednią działką budowlaną (nie mniejsza niż):

- 1,5 metra - do okapu, balkonu, gzymsu lub daszku nad wejściem, a także do części budynku jak taras, schody zewnętrzne, galeria, pochylnia lub rampa;

- 4 m do zwróconego w stronę tej granicy otworu okiennego umieszczonego w dachu lub połaci dachowej.

Odległości budynków od krawędzi jezdni

W terenie zabudowanym:
6 metrów – od drogi gminnej
8 metrów – od drogi wojewódzkiej
10 metrów – od drogi krajowej

Poza terenem zabudowanym:
15 metrów – od drogi gminnej
20 metrów – od drogi wojewódzkiej
25 metrów – od drogi krajowej.

Galeria zdjęć